dimarts, 31 d’octubre del 2017

DISSENY D'UN PICTOGRAMES PER A UN ZOOA finals del mes d'octubre, a la matèria de Disseny de 2n de batxillerat ens vam centrar a estudiar l'àmbit de la senyalització i els pictogrames. Seguint aquest fil vaig proposar treballar aquesta activitat de selectivitat abans de l'examen parcial. L'exercici consistia a dissenyar dos pictogrames per a un zoo. L'activitat va ser feta a classe durant dues sessions (2 hores) tot i que després es podia acabar a casa per ser millorada. Amb aquesta proposta arribem a l'equador del 1r trimestre en disseny, on treballem el disseny gràfic. Les làmines comencen a millorar, i l'alumnat va prenent confiança per a resoldre de forma eficaç preguntes de les PAU. Aquí us deixo alguns exemples:

DISSENY DUN LOGOTIP PER A LA BIBLIOTECA DEL CENTRE

A meitats del mes d'octubre vam començar a treballar a Disseny de 2n de batxillerat el tema de la imatge corporativa. Tant a nivell teòric com a nivell pràctic vam estudiar els diversos conceptes que se'n deriven: logotip, iconotip, sigles, monogrames i iconitzacions. Com a pràctica de disseny d'imatge corporativa vaig proposar aquesta activitat de centre, en el format d'una activitat de les PAU, que consistia en dissenyar un logotip per a la biblioteca del nostre centre, tenint en compte la coherència gràfica de la imatge corporativa de l'institut.

Com a 2n projecte l'objectiu era millorar aquells aspectes que s'havien "fallat" en el projecte anterior, però també englobava molts més temes del disseny gràfic en una única proposta: tipografia, color, forma, estètica, composició de les làmines, domini tècnic i graficoplàstic, memòria, pulcritud, polidesa, claredat... i tornava a fer incís en el procés de disseny gràfic: pluja d'idees, variacions d'una idea, dibuix definitiu i breu reflexió. Per tant la complexitat era alta.

Com sempre la proposta es va haver de resoldre en un parell de sessions però es podia millorar a casa. Us passo tot seguit els millors treballs:

ACTIVITAT DE TIPOGRAFIA: DISSENY D'INSULTS PER A UNA BOTELLA DE VI

Resultat d'imatges de CAVES MARTÍ SERDÀAquesta és una activitat de selectivitat sobre la tipografia, dins del disseny gràfic del primer trimestre. És una activitat que es va resoldre a classe durant dues hores amb possibilitat de millorar-ho a casa. Es mostraven imatges gràfiques del vi El Xitxareŀlo (Caves Martí Serdà, disseny d’Albert Virgili), amb un disseny de marca divertit i provocador. El disseny d'aquestes caves pretén recuperar i reivindicar els insults catalans a partir d’una imatge trencadora i que crida l’atenció perquè cobreix tota l’ampolla amb insults «simpàtics» com ara tronat, dropo, destraler o grillat. L'exercici proposava a l'estudiant treballar dos insults nous d'una llista, seguint l'estètica divertida i descarada dels altres exemples mostrats. S'hi podien utilitzar solucions netament tipogràfiques o incloure-hi atributs sígnics, però calia mantenir la coherència gràfica amb l’etiqueta del referent. Llista d’insults: beneit, dimoni, ruc, llimac, ximple, pocavergonya, cap de trons, bleda, ploramiques
Resultat d'imatges de CAVES MARTÍ SERDÀ
Aquesta activitat va permetre a l'alumnat introduir-se en la realització de làmines de disseny de la selectivitat. A treballar en els processos de creació que ha de seguir, a dibuixar de forma àgil i clara, a considerar aspectes clau per a aquest tipus de proves....Aquí teniu alguns dels millors exemples resolts:

LUCA PACIOLI: ACTIVITAT INTRODUCTÒRIA AL DISSENY GRÀFIC

Comencem la matèria de Disseny de 2n de batxillerat amb un nou curs. En aquest primer trimestre treballem el disseny gràfic. Aquesta activitat que aquí us presento és un exercici inicial per a introduir l'alumnat en el dibuix de disseny. Per tal de diferenciar-lo del dibuix artístic i del dibuix tècnic, vam fer aquesta làmina que consisteix a dibuixar a mà alçada lletres de la tipografia Romana Antiga dissenyada per Luca Pacioli en el Renaixement. Aquesta proposta permet a l'alumnat demostrar les seves capacitats tècniques i de control del dibuix a mà alçada, així com treballar aspectes clau del dibuix de disseny: el rigor, la pulcritud, la claredat i la polidesa. L'activitat es podia passar a tinta, i es va dur a terme en dues sessions a classe però es podia endur a casa per acabar-la. Aquí teniu la tipografia de Luca Pacioli que ens va servir de referent. Tot seguit mostro fotos dels millors treballs: